Tilbage til forsiden
Forsidebillede

  Forside

  Hvor farlige er de?
  Hvad gør jeg?
  Hvor kan jeg få hjælp?
  Testmetoder
  Hvilken test er bedst?
  Periodisk kontrol
  Svar på ofte stillede spørgsmål

  Peroxiddannende kemikalier
   - Gruppe A
   - Gruppe B
   - Gruppe C
  Kemi
   - Kemiske strukturer
  Faglitteratur

  Om webstedet og links

Periodisk kontrol


Eksempel på periodisk kontrol af indhold af peroxider i en kemikaliesamling
Den periodiske kontrol af Kemisk Beredskabs peroxiddannende kemikalier foregår på helårlig basis. Peroxidindholdet i kemikalierne måles kolorimetrisk med titanoxysulfat metoden. Resultaterne er samlet i nedenstående tabel, hvor kemikaliernes alder (indkøbstidspunkt) ligeledes er anført. Kemikalierne har alle været opbevaret mørkt og køligt.

Periodisk kontrol af indhold af peroxider. Koncentration i ppm.
Stof Gruppe 08-2005 01-2007 01-2010 Indkøbs-år
Acrylsyre C 0 0 0 <1970
Acrylonitril C 0 0 0 <1969
Amylalkohol B 0 0 0 <1981
Benzylalkohol B 100-350 100-350 350-1.000 1979
2-Butanol B 0 0 0 1992
Cyclohexanol B 0 0 0 1977
Cyclohexen B 100-350 100-350 350 <1989
1,1-Dichlorethylen A,C 10 10 10 1993
Diethylenglycol-dimethylether B 0 0 10-35 1978
Diethylether* B - 0 - ukendt**
4-Methyl-2-pentanol B 0 0 0 <1993
4-Methyl-2-pentanon B 0 0 0 <1993
2-Propanol B 0 10 3,5 1996
Tetrahydrofuran* B - - 10 1993
Tetrahydrofuran* B - - 100-350 2006
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen* B 10-35 10-35 10 1994
*CLP mærkning EUH019 "Kan danne eksplosive peroxider". Se øvrige stoffer klassificeret med EUH019 i gruppe A, B og C.

**Kemisk Beredskab har ikke større oplag af diethylether, i stedet hentes mindre portioner hos en ekstern leverandør efter behov.

Konklusion
Der er ikke ved den periodiske kontrol set farlige niveauer af peroxider i de undersøgte peroxiddannende kemikalier efter selv langvarig opbevaring. Kemikalier med peroxidindhold omkring 1.000 ppm kasseres.

Der skal dog altid iagttages påpasselighed i forhold til peroxidindholdet ved anvendelsen af opløsningsmidlerne.

Information om peroxiddannende kemikalier - Beredskabsstyrelsen © 2010. Skriv til