Tilbage til forsiden

Forsidebillede

  Forside

  Hvor farlige er de?
  Hvad gør jeg?
  Hvor kan jeg få hjælp?
  Testmetoder
  Hvilken test er bedst?
  Periodisk kontrol
  Svar på ofte stillede spørgsmål

  Peroxiddannende kemikalier
   - Gruppe A
   - Gruppe B
   - Gruppe C
  Kemi
   - Kemiske strukturer
  Faglitteratur

  Om webstedet og links

Kemi

Kemiske processer
Peroxider er en gruppe af kemiske stoffer, der indeholder to indbyrdes forbundne oxygen-atomer. Hydrogenperoxid (brintoverilte) er et eksempel på et simpelt peroxid. Reaktionen mellem et peroxiddannende kemikalie og luftens oxygen forløber som en kædereaktion. I første omgang dannes hydroperoxider, og afhængig af det kemiske stof kan der ske videre oxidation til alkylperoxider eller andre produkter. Ved peroxiddannelse er slutproduktet en række peroxid- polymerisater, som er særdeles reaktive.

Forudsætninger for peroxiddannelse
En nødvendig forudsætning for dannelse af peroxider i organiske kemikalier er tilstedeværelsen af et tilgængeligt hydrogenatom, der sidder bundet til et aktiveret carbon-atom. Det aktiverede carbon-atom kan fx være ether-bundet eller vinyl-bundet.
   Binding til halogen, phenyl, carbonyl eller en anden vinyl funktionalitet vil aktivere yderligere. Aktiveret carbon findes også som C i en aldehyd-gruppe, og i en allyl- eller benzyl-position. Strukturer med aktiverede carbon-atomer er vist i figuren med kemiske strukturer.

Ethere
De kemikalier som i praksis giver anledning til de fleste henvendelser til Kemisk Beredskab om peroxiddannelse tilhører stofgruppen ethere. Det er karakteristisk, at disse stoffer indeholder et oxygenatom bundet til to carbonatomer. Diethylether er et kendt eksempel på en ether, og stoffet kaldes i daglig tale "Æter". Andre stoffer i gruppen er fx tetrahydrofuran (THF) og dioxan.

Information om peroxiddannende kemikalier - Beredskabsstyrelsen © 2010. Skriv til