Tilbage til forsiden
Forsidebillede

  Forside

  Hvor farlige er de?
  Hvad gør jeg?
  Hvor kan jeg få hjælp?
  Testmetoder
  Hvilken test er bedst?
  Periodisk kontrol
  Svar på ofte stillede spørgsmål

  Peroxiddannende kemikalier
   - Gruppe A
   - Gruppe B
   - Gruppe C
  Kemi
   - Kemiske strukturer
  Faglitteratur

  Om webstedet og links

Gruppe B


Gruppe B omfatter kemikalier, hvor der kun er risiko for dannelse af farlige niveauer af peroxider ved fx destillation og inddampning. Nedenfor vises kendte kemikalier i gruppe B.

Navn Bruttoformel CAS-nummer
Acetaldehyd C2H4O 75-07-0
Benzylalkohol C7H8O 100-51-6
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethan* C8H18O4 112-49-2
Bis(2-methoxy-ethyl)ether(diethylenglycoldimethylether)* C6H14O3 111-96-6
Buta-1,3-diyn
(Diacetylen)
C4H2 460-12-8
2-Butanol C4H10O 78-92-2
Propylbenzener C9H12 98-82-8
Cyclohexanol C7H12O 108-93-0
Cyclohexen C6H10 110-83-8
2-Cyclohexen-1-ol C6H10O 822-67-3
Decahydronaphthalen C10H18 91-17-8 (cis-/trans)
2,2-Dialkyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan (alkyl:C1-C12, sum C13)* - -
Dicyclopentadien C10H12 77-73-6
1,1-Diethoxyethan* (acetal) C6H14O2 105-57-7
1,2-Diethoxypropan* C7H16O2 10221-57-5
Diethylether* (ether)  C4H10O 60-29-7
1,2-Dimethoxyethan* (Ethylenglycoldimethylether) C4H10O2 110-71-4
1,2-Dimethoxypropan* C5H12O2 7778-85-0
1,4-Dioxan* C4H8O2  123-91-1
Dipropylether* C4H14O 111-43-3
Furan* C4H4O 110-00-9
4-Heptanol C7H16O 589-55-9
2-Hexanol C6H14O 626-93-7
Methylcyclopentan C6H12 96-37-7
3-Methyl-1-butanol C5H12O 123-51-3
Methylisobutylketon C6H12O 108-10-1
4-Methyl-2-pentanol C6H14O 108-11-2
2-Pentanol C5H12O 6032-29-7
4-Penten-1-ol C5H10O 821-09-0
1-Phenylethanol C8H10O 98-85-1
2-Phenylethanol C8H10O 60-12-8
2-Propanol ("isopropanol", isopropylalkohol) C3H8O 67-63-0
Propyn   (Methylacetylen) C3H4 74-99-7
Tetrahydrofuran* C4H8O 109-99-9
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen* C10H12 119-64-2
Vinyl ethere  -  -
*CLP mærkning EUH019 "Kan danne eksplosive peroxider".

Information om peroxiddannende kemikalier - Beredskabsstyrelsen © 2010. Skriv til