Tilbage til forsiden
Forsidebillede

  Forside

  Hvor farlige er de?
  Hvad gør jeg?
  Hvor kan jeg få hjælp?
  Testmetoder
  Hvilken test er bedst?
  Periodisk kontrol
  Svar på ofte stillede spørgsmål

  Peroxiddannende kemikalier
   - Gruppe A
   - Gruppe B
   - Gruppe C
  Kemi
   - Kemiske strukturer
  Faglitteratur

  Om webstedet og links

Gruppe A


Gruppe A omfatter kemikalier, hvor der er risiko for dannelse af farlige niveauer af peroxider efter længere tids opbevaring. Det er specielt for denne gruppe, at farlige niveauer af peroxider i kemikalierne kan dannes uden reduktion af volumen, fx ved destillation. Nedenfor vises kendte kemikalier i gruppe A

Navn Bruttoformel CAS-nummer
Butadiener (væske) C4H6 106-99-0 (1,3-butadien) 
Chlorbutadien C4H5Cl 126-99-8
1,1-Dichlorethylen(Vinylidenchlorid) C2H2Cl2 75-35-4
Diisopropylether*
(Isopropylether)
C6H14O 108-20-3
Divinylacetylen C6H6 31014-03-6
Natriumamid** NaNH2 7782-92-5
Kalium*** K 7440-09-7
Tetrafluorethylen (væske) C2F4 116-14-3

*CLP mærkning EUH019 "Kan danne eksplosive peroxider".

**Danner natriumperoxid. ***Danner kaliumsuperoxid.

Information om peroxiddannende kemikalier - Beredskabsstyrelsen © 2010. Skriv til