Tilbage til forsiden

Forsidebillede

  Forside

  Hvor farlige er de?
  Hvad gør jeg?
  Hvor kan jeg få hjælp?
  Testmetoder
  Hvilken test er bedst?
  Periodisk kontrol
  Svar på ofte stillede spørgsmål

  Peroxiddannende kemikalier
   - Gruppe A
   - Gruppe B
   - Gruppe C
  Kemi
   - Kemiske strukturer
  Faglitteratur

  Om webstedet og links

Faglitteratur

L. Bretherick "Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical Hazards" (7.ed), Butterworth 2007.

L. Bretherick "Control of Peroxidizable Compounds: A Subtractum" J. Chem. Educ. 67(9), 1990, p A230.

G. A. Mirafzal & H. E. Baumgarten "Control of Peroxidizable Compounds: An Addendum". J.Chem.Educ.65(9), 1988, pp A226-A229.

R. J. Kelly "Review of Safety Guidelines for Peroxidizable Organic Chemicals". Chem. Health and Safety sept/oct 1996 pp. 28-36.

H. L. Jackson et al. "Control of Peroxidizable Compounds" J. Chem. Educ. 47(3), 1970, pp A175-A188.

G. Lunn & E. B. Sansone "Destruction of hazardous chemicals in the laboratory" (2. ed). Wiley, 1994.

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 "Bekendtgørelse om affald".

N. V. Steere, "Control of Hazards from Peroxides in Ethers" J. Chem. Educ. 41(8) 1964, pp. A575-A579.

G. M. Eisenberg "Colorimetric determination of Hydrogen Peroxide" i Industrial and Engineering Chemistry 15(5), 1943, pp 327-328.

http://www.h2o2.com/intro/analytical.html

Kirk Othmer "Encylopedia of Chemical technology" 4.ed., vol.18 p. 230-310 "Peroxides and compounds (organic).

R. Patnaik "A comprehensive Guide to the hazardous properties of chemical substances" (3.ed). Wiley 2007.

M.-A. Armour "Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide" (3.ed). Lewis Publishers 2003.

Miljøstyrelsen "Vejledning om farligt affald", Vejledning nr. 6, 2002.

R.P. Pohanish & S.A.Greene "Guide to chemical incompatabilities" (2. ed). Wiley, 2003.

Information om peroxiddannende kemikalier - Beredskabsstyrelsen © 2010. Skriv til