Tilbage til forsiden

Forsidebillede

  Forside

  Hvor farlige er de?
  Hvad gør jeg?
  Hvor kan jeg få hjælp?
  Testmetoder
  Hvilken test er bedst?
  Periodisk kontrol
  Svar på ofte stillede spørgsmål

  Peroxiddannende kemikalier
   - Gruppe A
   - Gruppe B
   - Gruppe C
  Kemi
   - Kemiske strukturer
  Faglitteratur

  Om webstedet og links

Information om
peroxiddannende kemikalier

Beredskabsstyrelsens websted med information om peroxiddannende kemikalier er inddelt i tre dele. Rådgivning til brug ved fund af peroxiddannende kemikalier, baggrundsinformation om peroxiddannende kemikalier og oplysning om kemien bag dannelse af peroxider. Desuden findes en vejledning om brug af webstedet og links.

Peroxider
Peroxider er en gruppe af kemiske stoffer, der indeholder to indbyrdes forbundne oxygen-atomer. Hydrogenperoxid (brintoverilte) er et eksempel på et simpelt peroxid. Peroxider dannes ved reaktion med luftens oxygen. Den overvejende del af de peroxiddannende kemikalier er brandfarlige væsker.

Farlighed
Peroxider er reaktive stoffer. De mest reaktive har i tør tilstand karakter af eksplosivstof. Peroxider dannet i organiske opløsningsmidler opkoncentreres ved fordampning af opløsningsmidlet. Mange peroxider regnes for at være stødfølsomme i tør tilstand.

PDF-fil til udskrift af hele webstedet

Information om peroxiddannende kemikalier - Beredskabsstyrelsen © 2010. Skriv til