Forsidebillede

  Forside

  Nedbrydning af myresyre
  Trykdannelse
  Uheld

  Opbevaring
  Håndtering

  Faglitteratur
  Vejledning og links


Vejledning og links

Dette net-sted er udviklet af Beredskabsstyrelsen, Kemisk Laboratorium, på baggrund af et net-sted udviklet af e|novasion for Beredskabsstyrelsen. Kommentarer eller spørgsmål kan sendes til Kemisk Laboratorium via e-post:

Tekniske krav
Der benyttes CSS (Cascading Style Sheets) på siderne, hvorfor der kræves en browser svarende til mindst Netscape Navigator 4.x eller Microsoft Internet Explorer 4.x. Der kræves en skærmopløsning på mindst 800 x 600 pixel for at se net-stedet i fuld bredde. Hvis man bruger 640 x 480 pixel, kan man komme til at mangle dele af teksten i højre side af skærmen.

Tip ved brug af web-stedet
Ønsker man at udskrive skærmbillederne, bør man sætte sidemarginerne så små som mulig , for at undgå afskæring af tekst i højre side af udskriften. I Netscape Navigator 4.x (dansk) kan dette ændres i "Sidelayout", der findes under menupunktet "Filer". Her sættes venstre og højre margin til en værdi mindre end 0,5 cm. I Microsoft Internet Explorer 4.x (dansk) kan dette ændres i "Sideopsætning", der findes under menupunktet "Filer". Her sættes venstre og højre margin til en værdi mindre end 5 mm.Tilsvarende kan det sikres, at alle orange logobjælker udskrives ved at vælge udskrivning af baggrundsfarver og billeder.

Links
Beredskabsstyrelsen: www.beredskabsstyrelsen.dk
Information om farlige stoffer: www.kemikalieberedskab.dk
Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt affald: http://kemi.brs.dk

Opdateret senest den 9. januar 2006.

Information om håndtering af koncentreret myresyre - Beredskabsstyrelsen © 2003. Skriv til