Forsidebillede

  Forside

  Nedbrydning af myresyre
  Trykdannelse
  Uheld

  Opbevaring
  Håndtering

  Faglitteratur
  Vejledning og links


Uheld

I litteraturen og på internettet er der omtalt et antal hændelser, hvor flasker med 98-100% myresyre er eksploderet:

1973
To hændelser, hvor en flaske er eksploderet. Ingen yderligere detaljer.

1974
Eksplosion af 2,5 L glasflaske opbevaret i køleskab. Ingen yderligere detaljer.

1989
Uheld på University of Sydney hvor en 1 L flaske med 98-100 % myresyre eksploderede ved håndtering (flasken blev løftet). Personen mistede et øje.

2000
Uheld på University of Western Australia hvor flaske med myresyre (ingen angivelse af koncentration) eksploderede i et skab og anrettede stor materiel skade. Uheldet skete om aftenen, hvorfor ingen personer kom noget til.

2002
Hændelse på Danmarks Farmaceutiske Universitet hvor en 500 mL flaske indeholdende 98-100 % myresyre eksploderer ved håndtering. Forårsager materiel- og personskade (rifter og ætsning).

Information om håndtering af koncentreret myresyre - Beredskabsstyrelsen © 2003. Skriv til