Forsidebillede

  Forside

  Nedbrydning af myresyre
  Trykdannelse
  Uheld

  Opbevaring
  Håndtering

  Faglitteratur
  Vejledning og links


Trykdannelse

Omdannelse til carbonmonoxid og vand medfører, at et betydeligt tryk kan opbygges i flasken ved henstand, med deraf følgende risiko for sprængning ved håndtering. Nedenstående figur viser den dannede mængde CO pr. liter myresyre i løbet af 90 dage som funktion af myresyrekoncentrationen. Bemærk, at der ikke er data på 99,9% myresyre.

Trykdannelse i myresyre

Eksempel
Beregninger har vist at en fyldt og gastæt 2,5 L glasflaske med 98-100 % myresyre på et år vil udvikle 2,29 atm ved 15 °C, 7,32 atm ved 25 °C og 20,12 atm ved 35 °C.

Information om håndtering af koncentreret myresyre - Beredskabsstyrelsen © 2003. Skriv til