Forsidebillede

  Forside

  Nedbrydning af myresyre
  Trykdannelse
  Uheld

  Opbevaring
  Håndtering

  Faglitteratur
  Vejledning og links


Opbevaring

Risiko
Ved myresyrekoncentrationer under 98 % er der en minimal trykdannelse. Tilsvarende vil langvarig opbevaring, med dannelse af vand, hæmme nedbrydningen.

Beholder
Det anbefales at opbevare koncentreret myresyre (98-100%) i plastflasker med trykudligningsventil. Såfremt det ikke er muligt at få både trykudligningsventil og plastflaske, må trykudligningsventil prioriteres, da der uvægerligt vil dannes overtryk i lukkede flasker. Endvidere bør opbevaring ske mørkt og køligt, dog ikke i køleskab.

Information om håndtering af koncentreret myresyre - Beredskabsstyrelsen © 2003. Skriv til