Forsidebillede

  Forside

  Nedbrydning af myresyre
  Trykdannelse
  Uheld

  Opbevaring
  Håndtering

  Faglitteratur
  Vejledning og links


Nedbrydning af myresyre

Myresyre nedbrydes langsomt til carbonmonoxid og vand eller carbondioxid og hydrogen:

HCOOH       CO + H2O (dehydrering)

HCOOH       CO2 + H2 (dehydrogenering)

Nedbrydning
Nedbrydningsvejen afgøres af tilstedeværende katalysatorer, samt temperatur og koncentration, men dehydrering med dannelse af carbonmonoxid og vand er antagelig langt den væsentligste nedbrydningsvej. Dehydrering katalyseres af aluminiumoxid, siliciumdioxid, glas, kul og mineralsyrer og hæmmes af vand. Dehydrogenering katalyseres af metaller (platin, kobber, nikkel og sølv).

Hastighed
Nedbrydningshastigheden er afhængig af myresyrekoncentrationen, eventuelle katalysatorer og temperaturen. Indhold af vand eller af organiske stoffer nedsætter omdannelseshastigheden.

Information om håndtering af koncentreret myresyre - Beredskabsstyrelsen © 2003. Skriv til