Forsidebillede

  Forside

  Nedbrydning af myresyre
  Trykdannelse
  Uheld

  Opbevaring
  Håndtering

  Faglitteratur
  Vejledning og links


Faglitteratur

Barham-HN og Clark-LW, "The Decomposition of Formic Acid at Low Temperatures", J. Am. Chem. Soc., 73, 4638-4640, 1951.

Reutemann-W og Kieczka-H, "Formic Acid", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, A12, 13-33, 5. udgave, 1989.

Robertson-AV, "Formic acid explosion", Chemical & Engineering News, november 1989.

Sachsze-W, "Ameisensäure", Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 7, 362-373, 4. udgave, 1974.

"Fire and Explosion - Formic Acid Bottles", Quarterly Safety Summary of the British Chemical Industry Safety Council, 44(175), 18, 1973.

Information om håndtering af koncentreret myresyre - Beredskabsstyrelsen © 2003. Skriv til