Forsidebillede

  Forside

  Nedbrydning af myresyre
  Trykdannelse
  Uheld

  Opbevaring
  Håndtering

  Faglitteratur
  Vejledning og links

Information om håndtering af koncentreret myresyre
Koncentreret myresyre har været involveret i uheld, hvor eksplosion af flasker indeholdende myresyre har forårsaget materiel- og personskade.

Myresyre
Myresyre eller methansyre (HCOOH) er en middelstærk syre, som er en farveløs væske med skarp, stikkende lugt.

Farlighed
Koncentreret myresyre virker ætsende på hud og slimhinder og omdannes langsomt til carbonmonoxid og vand. Herved opbygges et betydeligt tryk i flasken med deraf følgende risiko for sprængning ved håndtering.

PDF-fil til udskrift af hele netstedet

Information om håndtering af koncentreret myresyre - Beredskabsstyrelsen © 2003. Skriv til