Tilbage til forsidenHåndtering af kemikalieforurenede personer.


Informationerne i de 12 håndteringskort er til brug for de første, der skal tage sig af de kemikalieforurenede personer. Kortene indeholder konkrete forslag til rensning af kemikalieforurenede personer samt forslag til primær behandling af kemikalieskadede patienter.

De 12 håndteringskort består af hver to sider. Kortene er udarbejdet af Kemisk Beredskab i Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Giftlinjen på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.

Der er udarbejdet følgende 12 håndteringskort:

Kemisk Beredskab - © Beredskabsstyrelsen 2011. Skriv til