Tilbage til forsiden

Fakta om fyrværkeri

Fyrværkeri indeholder en række delkomponenter, der hver især består af en blanding af kemiske stoffer. Disse delkomponenter kaldes satser og kan deles i hovedgrupper efter deres funktion i fyrværkeriet. Som eksempel herpå består raketter typisk af en drivsats, en spredningssats og effektsatser.

En drivsats løfter raketten op i 30-40 meters højde og består af sort krudt. En spredningssats består af sort krudt eller af kaliumperchlorat og metalpulver og spreder en visuel effekt på himlen. Den visuelle effekt dannes af en eller flere farvegivende effektsatser.

Effekten i fyrværkeri opnås ved en kemisk proces, hvor et brændbart stof går i forbindelse med ilt under udvikling af lys, varme og/eller gasser. Indholdsstofferne kan groft opdeles i oxidationsmidler, brændstoffer, farvegivere og hjælpestoffer.

Af de kemiske stoffer i fyrværkeriet udgør oxidationsmidler og brændstoffer den største del.

Links nedenfor henviser til "Indsatskort for kemikalieuheld" på netstedet www.kemikalieberedskab.dk. Indsatskortene benyttes af indsatslederen fra redningsberedskabet i forbindelse med uheld med farlige stoffer.


Oxidationsmidler
Oxidationsmidlerne bidrager med ilt til den kemiske proces. De mest almindelige oxidationsmidler i fyrværkeri er:

      Bariumnitrat
      Kaliumnitrat
      Kaliumperchlorat

Brændstoffer
Brændstofferne forbrændes ved den kemiske proces. De mest almindelige brændstoffer i fyrværkeri er:

      Aktivt kul
      Aluminium (pulver)1
      Kulstof
      Magnesium (pulver)1
      Svovl
      Terephthalsyre og salte heraf

1 OBS! Aluminium og magnesium, der benyttes i kommercielt fyrværkeri (konsumfyrværkeri), er stabiliseret for at undgå reaktioner med fugt. Det er derfor altid sikkert at destruere fyrværkeri ved at nedsænke dette i vand.

Farvegivere
Farvegiverne er en række kemiske forbindelser, der ved forbrænding giver en farve og dermed er bestemmende for den visuelle effekt. De mest almindelige farvegivere i fyrværkeri er:

      Antimonforbindelser (hvid farve)
      Bariumsalte (grøn farve), eksempelvis Bariumnitrat

      Bismuthforbindelser (knitre-effekt)
      Kobberforbindelser (blå farve og crackling)
      Natriumforbindelser (gul farve), eksempelvis Kryolit
      Strontiumsalte (rød farve)
      Titanpulver (hvid/sølv farve)

Hjælpestoffer
Fyrværkeriet består desuden af en række hjælpestoffer, der er nødvendige for at opnå den ønskede effekt. Eksempelvis tilsættes bindemidler for at holde sammen på en sats, hvorved forbrændingshastigheden reduceres. Af andre hjælpestoffer kan nævnes organiske chlorforbindelser, eksempelvis PVC, der anvendes for at gøre fyrværkeriets farver stærkere.

      PVC (polyvinylchlorid)


Aktuelle emner - © Beredskabsstyrelsen 2004. Skriv til