Tilbage til forsiden

Information om håndtering af
akutte uheld med farlige stoffer

Informationssystemet om farlige stoffer til brug ved indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. Beslutningsstøtte til indsatsledere-politi og -redningsberedskab.
kemikalieberedskab
APP med informationssystemet

Information om eksplosionsfarligt kemikalieaffald
Information om peroxiddannende kemikalier.
Information om håndtering af koncentreret myresyre.
Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald (December 2004)

Orientering om aktuelle emner vedrørende farlige stoffer.
Fakta om kemiske kampstoffer.
Fakta om flaskebomber.
Fakta om fyrværkerikemi.
Fakta om svovlsyre.
Fakta om TATP.

Links til vejledninger mv. om indsatstekniske og -taktiske forhold ved uheld med farlige stoffer.
kemi.brs.dk/links

Kemisk Beredskab - © Beredskabsstyrelsen 2012. Skriv til