Hent app’en på Google Play (Android) 

Hent app'en på iTunes (iOS)

Ny app om farlige stoffer

Fra og med 2013 er det besluttet ikke at lave en cd-rom version af informationssystemet. Til afløsning er der blevet introduceret en APP med informationssystemet.

Efter en udviklingsperiode lancerer Beredskabsstyrelsen nu en foreløbig udgave af en ny gratis applikation – en app - til mobile platforme, som i fremtiden vil lette redningsberedskabernes arbejde, når de skal søge efter informationer om farlige kemiske stoffer. App'en har betegnelsen 'Farlige stoffer'.

App’en kan bruges som et hurtigt elektronisk opslagsværk til at finde relevant information ved hændelser, hvor der er tilstedeværelse af farlige kemiske stoffer. Samtidig gives der anvisninger til den sikrest mulige indsats ved uheld med farlige stoffer samt mulighed for at slå fysisk/kemiske data op.

Samler information og giver mulighed for yderligere rådgivning

Med en enkelt søgning samler app’en informationer fra de to opslagsværker ’Indsatskort for kemikalieuheld’ og ’Førsteindsats ved kemikalieuheld’. Tilsammen danner disse to udgivelser grundlag for ’Informationssystemet om kemiske stoffer’, som redningsberedskabet i Danmark benytter sig af.

Den nye app gemmer brugerens seneste ti opslag i en oversigt, så det er muligt at vende tilbage og se resultatet af tidligere søgninger. Med app’en kan brugerne, efter forudgående aftale, tage billeder og sende dem direkte til Beredskabsstyrelsen Kemisk Beredskab med henblik på yderligere rådgivning.

Opslag i app’en kræver ikke internetadgang, så brugerne kan benytte den, selv om der ikke er forbindelse til internettet. App’en vil løbende blive opdateret.